Αθλητικές Πρώτες Βοήθειες και πρόληψη των τραυματισμών

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Αθλητικές Πρώτες Βοήθειες και στην αποτροπή των τραυματισμών και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

canstockphoto1394086
Aπευθύνεται σε προπονητές, αθλητές και άτομα που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Το πρόγραμμα μέσω θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, καθώς τη χρήση διαδραστικών μέσων, αποσκοπεί:

- να διδάξει τους προπονητές και τους αθλητές πώς να παρέχουν βασικές πρώτες βοήθειες σε περίπτωση τραυματισμού κατά τη προπόνηση ή τον αγώνα, είτε πρόκειται για γήπεδο, πισίνα, γυμναστήριο ή οποιονδήποτε χώρο άθλησης.

- να διδάξει τρόπους αποτροπής των ασθενειών και των τραυματισμών στους χώρους άθλησης
- Γενικές Αρχές Πρώτων Βοηθειών

- Πώς να αναγνωρίζουμε έναν άρρωστο ή τραυματισμένο αθλητή

- Επείγουσα φροντίδα για ασθένειες σχετικές με την άθληση

- Επείγουσα φροντίδα για τραυματισμούς σχετικούς με την άθληση

- Φάσεις τραυματισμού: Το Μοντέλο Αποτροπής Τραυματισμών

- ΚΑΡΠΑ & ΑΠΙΝΙΔΩΤΗΣ για ενήλικες και παιδιά
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 6 ώρες.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Βιβλίο

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

- Κάρτα πιστοποιημένου παροχέα Πρώτων Βοηθειών (provider)