Αιματογενείς και Αερόβιοι μεταδιδόμενοι οργανισμοί

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις αιματογενείς και αερόβιους μεταδιδόμενους οργανισμούς από το ECSI και είναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines και πληροί τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης του Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Aπευθύνεται σε πολίτες, σώματα ασφαλείας, διασώστες, επαγγελματίες υγείας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να γίνεται κατανοητό από κάθε κατηγορία χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
Το πρόγραμμα μέσω θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, καθώς τη χρήση διαδραστικών μέσων, αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τον συμμετέχοντα στις βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών ώστε να είναι ικανός να αντιδράσει σωστά σε επείγουσες καταστάσεις
- Στρατηγικές πρόληψης

- Αιματογενείς παθογόνοι οργανισμοί

- Αερόβιοι παθογόνοι οργανισμοί

- Διαχείριση έκθεσης σε αιματογενείς και αερόβιους παθογόνους οργανισμούς
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ώρες.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Βιβλίο

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης