Για επαγγελματίες Υγείας

Αιματογενείς και Αερόβιοι μεταδιδόμενοι οργανισμοί

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις αιματογενείς και αερόβιους μεταδιδόμενους οργανισμούς από το ECSI και είναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines και πληροί τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης του Occupational Safety and Health Administration (OSHA).

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.
canstockphoto1962740

 

Διαχείριση Οξυγόνου

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στη διαχείριση οξυγόνου και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.Η παρακολούθηση οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

 

canstockphoto7432865

 

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

 

Τo πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (AED). Eίναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines του 2010 για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και την Επείγουσα Καρδιολογική Φροντίδα και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Πρώτη για καρουζελ