Για πολίτες

Αθλητικές Πρώτες Βοήθειες και πρόληψη των τραυματισμών

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Αθλητικές Πρώτες Βοήθειες και στην αποτροπή των τραυματισμών και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

SPORTSFIRSTAIDcanstockphoto1394086

 

Παιδιατρικές Πρώτες Βοήθειες για επιβλέποντες παιδιών και εκπαιδευτικούς

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στους εκπαιδευτικούς και όσους έχουν την επίβλεψη παιδιών την πιστοποιημένη γνώση και την εμπιστοσύνη που χρειάζονται για να παράσχουν αποτελεσματικά πρώτες βοήθειες σε άρρωστα ή τραυματισμένα παιδιά.

Eίναι σχεδιασμένο και εγκεκριμένο απο την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία και πιστοποιημένο απο το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

vasikes-protes-voitheies

 

Πρώτες Βοήθειες για Απομακρυσμένες περιοχές

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες για απομακρυσμένες περιοχές και είναι εγκεκριμένο από τη Wilderness Medical Society.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

canstockphoto18226844

 

Πρώτες Βοήθειες για την Ύπαιθρο και τους Προσκόπους

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες για απομακρυσμένες περιοχές βασισμένο στο πρόγραμμα Boy Scouts of America Wilderness First Aid και ESCI Wilderness First Aid.

Η παρακολούθηση οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο. Το πρόγραμμα είναι αναγνωρισμένο και απο τούς πρόσκοπους.

canstockphoto7870035

 

Προχωρημένες Πρώτες Βοηθειες, CPR & AED για Ενήλικες, Παιδιά και Βρέφη

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (AED).

Eίναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines του 2010 για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και την Επείγουσα Καρδιολογική Φροντίδα και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

canstockphoto19594487

 

ΚΑΡΠΑ & Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής για Ενήλικες, Παιδιά και Βρέφη

 

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (AED).

Eίναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines του 2010 για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και την Επείγουσα Καρδιολογική Φροντίδα και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.