Διαχείριση Οξυγόνου

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στη διαχείριση οξυγόνου και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Η παρακολούθηση οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Aπευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην διαχείριση οξυγόνου.
Στόχος είναι η σωστή χρήση και εκμάθηση χορήγησης οξυγόνου.
- Εξοπλισμός παροχής Οξυγόνου

- Κανονισμοί σχετικά με τη χρήση και την αποθήκευση του οξυγόνου

- Συσκευές παροχής Οξυγόνου

- Σύστημα Επείγουσας Υποστήριξης Οξυγόνου

- Emergency Oxygen Support (EOS)

- Συσκευές χορήγησης αναπνοής για άτομα που δεν αναπνέουν

- Prep Κit
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ώρες.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Βιβλίο

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης