Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

Τo πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (AED). Eίναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines του 2010 για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και την Επείγουσα Καρδιολογική Φροντίδα και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Aπευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας που θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και τη χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή.
Το πρόγραμμα μέσω θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, καθώς τη χρήση διαδραστικών μέσων, αποσκοπεί:

- να διδάξει στους επαγγελματίες υγείας Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση και

- να διδάξει τη σωστή λειτουργία και χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή.
- Επείγουσα καρδιολογική φροντίδα και επαγγελματίες υγείας

- Εκτίμηση ασθενούς

- Βασική υποστήριξη ζωής σε ενήλικες και παιδιά

- Βασική υποστήριξη ζωής σε βρέφη Επιπρόσθετα της Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης

- Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής

- Ειδικές καταστάσεις Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 5-6 ώρες.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Βιβλίο

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

- Κάρτα πιστοποιημένου παροχέα KAΡΠΑ – AED(provider)

- Μάσκα ανάνηψης μίας χρήσης.