Προχωρημένες Πρώτες Βοηθειες, CPR & AED

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες, την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και τον Αυτόματο Εξωτερικό Απινιδιστή (AED).

Eίναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines του 2015 για την Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και την Επείγουσα Καρδιολογική Φροντίδα και είναι πιστοποιημένο από το ECSI.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

Aπευθύνεται σε πολίτες, σώματα ασφαλείας, διασώστες, επαγγελματίες υγείας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να γίνεται κατανοητό από κάθε κατηγορία χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
Το πρόγραμμα μέσω θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, καθώς τη χρήση διαδραστικών μέσων, αποσκοπεί:

- να εκπαιδεύσει τον συμμετέχοντα στις βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών ώστε να είναι ικανός να αντιδράσει σωστά σε επείγουσες καταστάσεις

- να διδάξει στον υποψήφιο ανανήπτη τις βασικές αρχές υποστήριξης της ζωής ώστε να αναγνωρίζει τα σημάδια της καρδιακής ανακοπής και να παρέχει ΚΑΡΠΑ μέχρι την έλευση εξειδικευμένης ομάδας

- να διδάξει τη σωστή λειτουργία και χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή.
- Σωστή αντίδραση σε καταστάσεις ανάγκης

- Ανατομία ανθρώπινου σώματος

- Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση

- Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδιστής

- Σοκ (καταπληξία)

- Αιμορραγίες

- Τραύματα

- Επίδεση τραυμάτων

- Εγκαύματα

- Εγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις σπονδυλικής στήλης

- Θωρακική, κοιλιακοί και πυελικοί τραυματισμοί

- Κοινοί τραυματισμοί και τραυματισμοί των μυών και των οστών

- Κακώσεις των άκρων

- Τοποθέτηση νάρθηκα

- Ξαφνικές αδιαθεσίες

- Δηλητηριάσεις

- Δαγκώματα και τσιμπήματα

- Πρώτες Βοήθειες σε κρυοπαγήματα και θερμοπληξίες

- Γέννα και γυναικολογικά επείγοντα

- Επείγουσα αντιμετώπιση καταστάσεων ψυχικής υγείας

- Πρώτες βοήθειες για απομακρυσμένες περιοχές

- Διάσωση και μετακίνηση θυμάτων

- Ετοιμότητα σε περίπτωση καταστροφών
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Βιβλίο Πρώτων Βοηθειών, CPR και AED

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

- Κάρτα πιστοποιημένου παροχέα Προχωρημένων Πρώτων Βοηθειών (provider)

- Μάσκα ανάνηψης μίας χρήσης.