Πρώτες Βοήθειες

To πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να παρέχει πιστοποιημένη γνώση στις Πρώτες Βοήθειες από το ECSI και είναι βασισμένο στα Διεθνή Guidelines και πληροί τις προϋποθέσεις εκπαίδευσης στην εργασία.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού από το  Emergency Care and Safety Institute (ECSI), ενός διεθνώς αναγνωρισμένου οργανισμού συνεργάτη του του American College of Emergency Physicians (ACEP) και του American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS), δύο από τους πιο γνωστούς ιατρικούς οργανισμούς στον κόσμο.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

 

 

Aπευθύνεται σε πολίτες, σώματα ασφαλείας, διασώστες, επαγγελματίες υγείας. Είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να γίνεται κατανοητό από κάθε κατηγορία χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις.
Το πρόγραμμα μέσω θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, καθώς τη χρήση διαδραστικών μέσων, αποσκοπεί να εκπαιδεύσει τον συμμετέχοντα στις βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών ώστε να είναι ικανός να αντιδράσει σωστά σε επείγουσες καταστάσεις
- Σωστή αντίδραση σε καταστάσεις ανάγκης

- Καρδιολογικά επείγοντα

- Αιμορραγίες και τραύματα Σοκ (καταπληξία)

- Εγκαύματα

- Εγκεφαλικές κακώσεις και κακώσεις σπονδυλικής στήλης

- Θωρακική και κοιλιακοί τραυματισμοί

- Αρθρώσεις των οστών και τραυματισμοί των μυών

- Ιατρικά επείγοντα

- Δηλητηριάσεις

- Δαγκώματα και τσιμπήματα

- Πρώτες Βοήθειες σε κρυοπαγήματα και θερμοπληξίες

- Διάσωση και μετακίνηση θυμάτων
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 3 ώρες.

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες εξετάζονται σε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
- Βιβλίο Πρώτων Βοηθειών, Καρπα και AED

- Πιστοποιητικό εκπαίδευσης

- Κάρτα πιστοποιημένου παροχέα Πρώτων Βοηθειών (provider)