Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

HEALTH AND SAFETY AT WORK τρίτη φωτό

Tο πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, εταιρείες, βιοτεχνίες και βιομηχανίες, οι οποίες θέλουν να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στις Πρώτες Βοήθειες και στην Ασφάλεια στην Εργασία, σύμφωνα με τις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές οδηγίες ( 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ).

Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ορίζει υποχρεωτική την εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες και στην Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

canstockphoto3483344

Εκπαιδεύοντας το προσωπικό σας επενδύετε στην ασφάλεια της επιχείρησής σας, των εργαζομένων σας και των πελατών σας. Η κατάρτιση σας σε θέματα Πρώτων Βοηθειών, CPR και AED, συνιστά πρόληψη έναντι ενδεχόμενων κινδύνων που ανακύπτουν καθημερινά στο χώρο εργασίας και όχι μόνο. Η σωστή αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών (πχ έμφραγμα, εγκεφαλικό, ατυχήματα…) αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η γνώση χειρισμού επειγουσών καταστάσεων από πλευράς του προσωπικού, βοηθά στην αποφυγή πανικού στις κρίσιμες στιγμές, στην έγκαιρη και άμεση παρέμβαση για παροχή βοήθειας –χωρίς να αποσυντονιστεί η λειτουργία της επιχείρησης- και το κυριότερο έχει σαν αποτέλεσμα τη σωτηρία ανθρώπινων ζωών.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα Health and Safety at Work κερδίζετε έναν ακόμα σύμμαχο για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.

Το Health and Safety at Work διάρκειας 8 ωρών περιλαμβάνει:

  • Standard First Aid – CPR & AED
  • Safety at Work (Γενικοί κανόνες υγείας και ασφάλειας της εργασίας, επαγγελματικές ασθένειες, εξοπλισμός και σήμανση στην εργασία, προστασία ειδικών ομάδων εργαζομένων, έκθεση και προστασία από χημικούς, ιατρικούς, βιολογικούς παράγοντες κ.α.)

Χορηγούμε εγχειρίδιο του Standard First Aid and CPR – AED σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι μετά τη λήξη της εκπαίδευσης και την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών εξετάσεων λαμβάνουν Πιστοποίηση από τον διεθνούς κύρους και παγκόσμια αναγνωρισμένο Οργανισμό Emergency Care and Safety Institute και Βεβαίωση Παρακολούθησης από την First Aid Europe.